O nás

Vznik společnosti UNIAGRIS Pěnčín, a.s. je svázán s datem 1. 2. 1993. Činností společnosti byla zejména zemědělská prvovýroba, která byla realizována na pronajatém majetku AGRODRUŽSTVA Budětska, tedy na majetkových podílech jeho členů vzniklých z transformace. Do roku 2005 se podařilo společnosti pronajatý majetek odkoupit a vzápětí došlo k transformaci na akciovou společnost.

UNIAGRIS Pěnčín, a.s. je rodinná zemědělská společnost hospodařící na na výměře 1600 ha orné půdy a zaměřuje se na pěstování tržních plodin.
Snažíme se hospodařit zodpovědně k přírodě, tedy šetrně a přitom moderně.

V souvislosti s diverzifikací zemědělství jsme se po našem vstupu do EU začali rovněž zabývat kovoobráběním, které postupem času přerostlo v samostatné středisko kovovýroby. V současnosti provozujeme tři obráběcí centra a dva soustruhy CNC, přičemž jsme schopni zajistit při zpracování zakázek odpovídající variabilitu dle požadavků našich zákazníků.

V oblasti služeb stojí za zmínku také provozování autodopravy a zemní práce, kde vlastníme odpovídající techniku a zázemí.

Neméně důležitá je taktéž výroba elektřiny. Na svých budovách máme umístěny fotovoltaické panely a vyprodukovanou energii využíváme zejména na posklizňovou úpravu zrnin a částečně jako zdroj energie ve středisku kovovýroby. Jako další alternativní zdroj energie slouží i výroba elektřiny z bioplynu v bioplynové stanici. K tomuto účelu jsme založili nyní dceřinou společnost fi Uniagris energo, s.r.o., která sídlí ve Smržicích.

Náš pozitivní vztah k přírodě je možné také dokumentovat spoluprací s Mysliveckou společností Hubert Pěnčín, spolek, se kterou jsme významně provázáni.