Rostlinná a živočišná výroba

Hlavním odvětvím činnosti UNIAGRIS Pěnčín a.s. je rostlinná výroba. Podílí se na celkovém objemu tržeb celými 65 %. 

V současné době společnost hospodaří na výměře 1600 ha orné půdy a zaměřuje se na pěstování tržních plodin, které jsou charakteristické pro naši oblast, přičemž novou myšlenkou je tzv. udržitelné zemědělství. Správným způsobem hospodaření se snažíme minimalizovat dopady tzv. klimatické změny. Jedná se hlavně o šetrné zpracování půdy, pěstování meziplodin, minimalizovat eroze, ale rovněž o integrovanou ochranu rostlin a jejich cílené hnojení. Nosnými plodinami v našich osevních postupech jsou zejména: potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, řepka, mák, kukuřice, cukrovka, ale i svazenka a hořčice.

Naši produkci zpracováváme na modernizované posklizňové lince a dále finalizujeme prostřednictvím OHD agro a.s., kde jsme významným akcionářem.

Provozujeme i oboru se stádem chovných daňků.


Rostlinná a živočišná výroba:

Ing. Zdeněk Vykydal
T +420 582 378 715
E vykydal@uniagris.cz

Ing. et Ing. Jana Vykydalová
T +420 720 369 254
E jana.vykydalova@uniagris.cz


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 2