Výroba energií

Využíváme plochu střech našich výrobních hal pro umístění solárních panelů. Výrobou energie z obnovitelných zdrojů pokrýváme velkou část spotřeby elektrické energie potřebnou v našich posklizňových linkách. Přebytky energie pak prodáváme do energetické sítě.

Máme rovněž 50% podíl v dceřinné společnosti UNIAGRIS energo s.r.o., která se zabývá výrobou elektrické energie z bioplynové stanice.